ua  |  ru  |  en
Головна Контакти Карта сайту
(044) 224-59-85
Про банк
Головна
   
Приватним клієнтам
   
Грошові перекази
Кредити
Депозити
Розрахунково-касове обслуговування
Платежі населення
Платіжні картки
З картки на картку
Індивідуальні сейфи
Страхування
Грошові перекази
Банківські метали

Грошові перекази

Банківські перекази – це зручний та надійний засіб переказу або отримання коштів без відкриття поточного рахунку, як в Україні, так і за її межами. Для здійснення Банківського переказу, не потрібно відкривати рахунок в банку.

Переваги Банківського переказу:
 • Кожний банківський переказ захищений сучасною системою безпеки.
 • Новітні електронні технології та глобальна інформаційна мережа дозволяє виплачувати грошові перекази всього через декілька хвилин після їх відправки.
 • Відправити та отримати грошовий переказ можливо в будь-якому пункті обслуговування без відкриття рахунку.
Western Union працює на ринку фінансових послуг більш ніж 150 років. Сьогодні послуги компанії надаються через мережу більш ніж 380 тисяч пунктів обслуговування в більш ніж 200 країнах світу . Мільйони клієнтів в усьому світі довіряють Western Union.

ПАТ «АПЕКС-БАНК» здійснює наступні операції:
 • виплати переказів фізичним особам, здійснених через систему WesternUnion із-за меж України за поточними валютними неторговельними операціями;
 • відправку переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями через систему WesternUnion за межі України;
 • виплати та відправку переказів фізичних осіб в межах України виключно в гривнях.

«MoneyGram» – система грошових переказів, що є другою у світі за популярністю та обсягом операцій. «MoneyGram» являє собою глобальну мережу, що об`єднує більш ніж 347 000 пунктів обслуговування в більш ніж у 200 країнах світу.
Ви можете відправляти та отримувати перекази за системою «MoneyGram» у будь-якому відділенні ПАТ «АПЕКС-БАНК»
«MoneyGram» є безадресною системою грошових переказів, тому отдержувач може отримати свій переказ у будь-якому пункті обслуговування «MoneyGram» у його місті. Переказ стає доступним до виплати одразу після видачі касиром платнику квитанції про сплату.
«MoneyGram» здійснює перекази у таких валютах:
 • Відправлення – долари США або євро;
 • Виплата переказу – долари США або євро.
Для здійснення банківського переказу Вам необхідно:
 1. Звернутися в будь-яке відділення ПАТ «АПЕКС-БАНК».
 2. Пред’явити паспорт або документ, що його замінює.
 3. Оплатити вартість переказу коштів або отримати кошти, що були переказані (Вам необхідно знати контрольний номер переказу).
 4. Повідомити отримувачу контрольний номер, що наданий Вам оператором після відправки переказу.
Правила здійснення грошових переказів:

Загальні положення
 1. Ці Правила регулюють перекази за поточними валютними неторговельними операціями, що здійснюються за дорученням і на користь фізичних осіб, а саме:
  • порядок здійснення уповноваженими банками, небанківськими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку (далі - банки) переказів за дорученням фізичних осіб-резидентів і нерезидентів (далі - перекази) за межі України та в межах України;
  • порядок виплати банками переказів із-за кордону та в межах України фізичним особам-резидентам і нерезидентам;
  • Правила не поширюються на перекази, що пов'язані з підприємницькою та інвестиційною діяльністю фізичних осіб.
 2. До переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями належать такі:
  • на оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов'язкових платежів), витрат іноземних адвокатів у разі порушення справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа;
  • на оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;
  • на оплату витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;
  • на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн;
  • на оплату витрат на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;
  • на оплату зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;
  • на оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);
  • на оплату послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України (далі — Національний банк), отриманої в порядку, визначеному Національним банком;
  • на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;
  • на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій;
  • платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;
  • у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;
  • з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги,матеріальної допомоги, допомога родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, кошти за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними;
  • з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;
  • на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів.
 3. Фізична особа для здійснення переказу має подати до банку такі документи:
  • платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу;
  • паспорт або документ, що його замінює;
  • документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (далі - підтвердні документи).
  • підтвердними документами для фізичних осіб - резидентів є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб - нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні стосунки та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні стосунки) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу. Для фізичних осіб - нерезидентів підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження готівки. Не допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет. Офіційні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше.
 4. Для отримання переказу фізична особа має подати до банку такі документи:
  • заяву на видачу готівки або документ, установлений відповідною платіжною системою на одержання переказу;
  • паспорт або документ, що його замінює.
 5. Документи на здійснення чи отримання переказу мають містити обов'язкові реквізити, передбачені вимогами нормативно-правового акта Національного банку, який регулює порядок оформлення касових документів.
 6. Якщо виплата переказу, що надійшов в іноземній валюті, здійснюється на бажання клієнта (на підставі його заяви) у гривнях, банк здійснює перерахування іноземної валюти в гривні за курсом банку, що діє на час здійснення операції.
 7. Виплата переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в іноземній валюті з-за кордону на користь фізичної особи, у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за місяць здійснюється в гривнях і зараховується на поточний рахунок отримувача переказу (переказів).
 8. Переказ фізичною особою - резидентом і нерезидентом у межах України іноземної валюти на поточний рахунок в іноземній валюті чи з поточного рахунку в іноземній валюті та переказ нерезидентом національної валюти на поточний рахунок у національній валюті чи з поточного рахунку в національній валюті здійснюються згідно з режимом цих рахунків, передбаченим нормативно-правовим актом Національного банку, що встановлює порядок використання рахунків.
 9. Переказ без відкриття рахунку в межах України для виплати його готівкою без зарахування на поточний рахунок за дорученням фізичної особи - резидента і нерезидента здійснюється банком виключно в національній валюті.
 10. Комісійна винагорода за відправлення та виплату переказу стягується виключно в гривнях.
Перекази іноземної валюти за межі України та в Україну за дорученням і на користь фізичних осіб
 1. Відповідно до вимог цих Правил фізичні особи – резиденти можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти:
  • у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень в один операційний (робочий) день, - з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів;
  • у сумі, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень в один операційний день, - виключно з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі підтвердних документів.
 2. У разі виїзду за кордон на постійне місце проживання громадяни можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти з власних поточних рахунків без обмеження суми. Підставою для зазначених переказів є пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду. Копії сторінок паспорта або документа, що посвідчує особу, де зазначені прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та відмітка про виїзд на постійне місце проживання, зберігаються в документах дня банку.
 3. Фізичним особам - нерезидентам дозволяється без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті переказувати за межі України суму, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень в один операційний (робочий) день, на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти. Перекази в іноземній валюті за межі України з поточних рахунків фізичних осіб - нерезидентів здійснюються без обмеження суми.
 4. Зарахування на поточні рахунки фізичних осіб - резидентів і нерезидентів переказів із-за кордону та подальша їх виплата з цих рахунків здійснюються без обмеження суми.
Документи, що підтверджують джерела походження готівки

Для фізичних осіб-нерезидентів - підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження готівки. Підтвердженням джерел походження коштів для фізичних осіб - нерезидентів є документи, які використовуються банками під час зарахування готівкових коштів на поточні рахунки фізичних осіб - нерезидентів. При цьому слід зазначити, що ощадний (депозитний) сертифікат, документ банку про видачу фізичній особі - нерезиденту готівкової національної валюти за переказом у межах України без відкриття поточного рахунку та документи, що свідчать про здійснення валюто - обмінної операції на території України, не можуть бути підтвердженням джерела походження коштів. Підтвердними документами для фізичних осіб-нерезидентів є:
 • митна декларація (Банк може здійснювати перекази на підставі митної декларації протягом року з часу її оформлення);
 • оригіналу договору про продаж майна (за винятком майна, у тому числі цінних паперів, яке має статус інвестиції нерезидента в Україну);
 • документ про одержання успадкованих коштів;
 • довідки-підтвердження ВАТ «Державний ощадний банк України» про наявність за станом на 2 січня 1992 року заощаджень в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, із зазначенням сум компенсації;
 • виписки (довідки) уповноваженого банку про надходження на рахунок фізичної особи - нерезидента коштів у гривнях, одержаних від юридичної особи - резидента як оплата праці, авторські гонорари, матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, відшкодування за страховими випадками та за рішенням судів, інших органів (посадових осіб);
 • виписки (довідки) уповноваженого банку про зарахування надлишково сплачених обов'язкових платежів;
 • виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
 • виписки (довідки) уповноваженого банку про отримання готівкових коштів в Україні відповідно до законодавства України (у разі отримання переказів із-за кордону, увезення платіжних карток і чеків емітентів-нерезидентів та інших платіжних документів);
 • інші підтвердні документи, що можуть бути використані Банком під час зарахування готівкових кошті на поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів відповідно до режимів використання таких рахунків.
 
01014, м. Київ, вул. Печерська 2/16
тел. (044) 224 59 85, факс: (044) 225 02 65
Web-Avangard